Vrijheidssoep

Entree:

Gratis

Locatie:

Wapen van Hengelo, Parallelweg Ls 2a

Datum:

5 mei 2024

Tijdstip:

13.30 tot 16 uur

Vrijheidssoep

Twee hoteliers van verschillende generaties delen samen één verhaal. Zij is al decennia hotelier in Amsterdam en hij inmiddels tien jaar in Twente. Zij kent het verhaal van haar grootouders en hij is sinds een half jaar de uitbater van een belangrijk onderdeel van het verhaal. Op 5 mei brengen zij dit, tijdens de viering van de vrijheid, samen met Vrijheidssoep bij Wapen van Hengelo.

Brita Rohl, kleindochter van een oud ingenieur van firma Stork en hotelier in Amsterdam, heeft nauw contact met Nationaal comité 4 en 5 mei en Alco van Berkel, hotelier in Twente en sinds september 2023 de uitbater van Wapen van Hengelo. Ze kennen elkaar al jaren uit de hotelwereld, maar ‘haar’ verhaal en ‘zijn’ gebouw brengen de geschiedenis samen.

Stork

Het huidige Wapen van Hengelo, was in de oorlogsjaren het verenigingsgebouw, van de Firma Stork. Stork heeft in de oorlog een belangrijke rol gespeeld. Terwijl de bezetter geen weerwoord toeliet, was het de firma Stork die in 1943 vanuit Hengelo heel veel fabrieken en fabrieksarbeiders door het hele land opriep tot staking. Beter bekend als de De April-Meistaking.

De grootvader van Brita, was ingenieur bij Stork en tevens goed bevriend met directeur Frans Stork. Door de staking zijn beide heren opgepakt. Frans Stork is vrij gelaten, maar de grootvader van Brita is na verhoor afgevoerd naar de bossen van Twickel, waarschijnlijk tegenover Carelshaven, een andere uitspanning van Alco. Er is nooit meer iets van haar schoonvader vernomen.

Beide hotelo’s zijn het erover eens dat deze verhalen niet verloren mogen gaan en verteld moeten blijven worden. Vanuit hun professie weten ze dat aan tafel zitten en samen eten verbind en je dan verhalen het beste deelt.

Aanmelden

Op 5 mei vieren zij dan ook de vrijheid bij Wapen van Hengelo en staan ze stil bij allen die omgekomen zijn voor onze vrijheid. Euwe de Jong zal als nabestaande van De April-Meistaking het woord nemen, waarna onder het genot van de Vrijheidssoep verhalen met elkaar gedeeld kunnen worden. Belangstellende voor deze middag kunnen zich aanmelden via de site van Wapen van Hengelo www.wapenvanhengelo.com of een mail sturen naar: info@wapenvanhengelo.com