Film: Wij gaan staken

Entree:

€ 3,-

Locatie:

Museum Hengelo

Datum:

10 & 26 april

Tijdstip:

10 april om 19.30 uur, 26 april om 14.30 uur

Machinefabriek Stork in Hengelo

Film Wij gaan Staken

Bij Museum Hengelo is de documentaire 'Wij gaan staken' te zien. Deze gaat over de April-meistakingen van 1943 en bestaat uit twee delen.

Eerste deel

In het eerste deel (36 minuten) een interview met oud-burgemeester Frank Kerckhaert over de bombardementen in Hengelo, gevolgd door amateurbeelden over het dagelijks leven in Hengelo tijdens de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding in april 1945 en de viering van Hengelo Herrezen in 1958. Ook beelden over de herdenking in 2018 van de April/Meistaking. In twee lezingen wordt teruggekeken op de organisatie en impact van de staking. Tenslotte in dit eerste deel een interview met Bita Röhl, kleindochter van F.M. Loep. Loep was destijds manager bij Stork. Hem werd door de Duitsers verweten dat hij passief reageerde op het uitbreken van de staking, en om die reden werd gefusilleerd.

Tweede deel

In het tweede deel (52 minuten) van de documentaire heeft journalist Maartje van Weegen vijftig jaar na het uitbreken van de staking in één van de fabriekshallen van Stork een gesprek met vier personen die direct bij de stakingen in 1943 betrokken waren; Femy Hoogeboom – Efftink (telefoniste bij Stork), Johannes Ballinga, Piet Jonker en Dirk Bakker. De stakingen zijn ook wel bekend als de Melkstaking in Noord-Nederland en de Mijnstaking in het zuiden van Nederland.

Tenslotte is de film ’Wally van Haal, bankier en verzetsleider’ te zien over het verzetswerk dat betaald moest worden. De film toont hoe en door wie dat werd georganiseerd.

Reserveren

Reserveren kan via info@museumhengelo.nl of 074 - 259 4216.